Her beskrives de nyeste teorier, ideer og metoder indenfor den differentierede og imødekommende undervisning samt perspektiver i forhold til lærerrollen.

De mange intelligenser.

Baseret på en undersøgelse af 200.000 personer har Howard Gardner, professor i psykologi ved Havard Universitet i USA, skabt teorien om De mange Intelligenser. Den handler om hvordan mennesker har forskellige måder at lære på og giver indsigt i en spændende mangfoldighed.
 • den sproglige intelligens (ord-klog)
 • den matematisk/logiske intelligens (tal-klog, logik-klog)
 • den visuelt/ rumlige intelligens (billede-klog, spatial intelligens)
 • den fysisk/ kinestetiske intelligens (krops-klog)
 • den musikalske intelligens (musik-klog)
 • den naturalistiske intelligens (natur-klog)
 • den inter-personelle intelligens (menneske-klog, den sociale intelligens)
 • den intra-personelle intelligens (selv-klog, den personlige intelligens)


Læringsstile

Læringsstile er en amerikansk teori, her repræsenteret ved Rita og Kenneth Dunn. Deres læringsstils-model indeholder en mængde faktorer, som kan hjælpe underviseren til at blive yderligere opmærksom på hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den enkelte får noget ud af det.
 • Psykologiske faktorer: hvilken måde er den foretrukne i forhold til at tilegne sig ny viden?
 • Fysiologiske faktorer: sansemæssige præferencer og andre fysiologiske forhold der påvirker læringen.
 • Sociale faktorer: Hvordan arbejde eleven bedst i forhold til samarbejde med andre
 • Følelsesmæssige faktorer: Om motivation, udholdenhed, ansvarlighed og rammer
 • Det omgivende miljø: Om lyd, lys, temperatur, design, udsmykning m.m.

NLP

NLP (neuro-linguistisk programmering) handler om kommunikation, der giver resultater, og har som grundlæggende princip at fokusere på menneskers ressourcer frem for deres mangler.
Her er taget nogle af de fundamentale ideer ud, som hjælper til forståelse af menneskers forskelllige måder at opfatte verden på.
 • Kort over virkeligheden : om hvordan vi oplever omverden forskelligt
 • Repræsentationer: om hvordan verden ”lagrer” sig indeni os og hvordan vi giver udtryk for det. Dette kan aflæses på personens:
 • Øjenbevægelser
 • Sproget
 • Gestikulationer
 • Tempo/energi
 • At matche: Om hvordan man med kropssprog, ord og holdning kommer mennesker i møde.
 • Metaprogrammer: Om hvordan mennesker forholder sig forskelligt til: motivation – samarbejde – selvvurdering – tolerance – forandringer m.m.

Suggestopædi

Suggestopædi er en undervisningsmetode der bygger på den bulgarske psykiater Georgi Lozanovs metoder, hvor man inddrager hjernens reservekapacitet i undervisningssituationen og er meget opmærksom på hvordan underviseren påvirker eleven. Metoderne er meget iderige og gør undervisningen varieret og ofte sjov – hvilket nedbryder barrierer. I bogen beskrives suggestopædiske redskaber til daglig brug i undervisningen:

 • Perifere receptioner: bl.a. rummet og miljøets indflydelse på læringen
 • Brug af musik
 • Mangfoldighed
 • Rollespil
 • Eksempel på suggestopædisk undervisningsforløb
 • Lærerrollen i suggestopædien


Hjernen

Underbevidstheden og hjernens forskellige måder at arbejde på spiller også ind når vi arbejder med undervisning. Hvordan viden om dette kan øge underviserens muligheder kan man få mere at vide om ved at se på hjernen på kryds og tværs:
 • De to hjernehalvdeles forskellige måder at arbejde på
 • De 3 hjerner ( Hjernestammen, det limbiske system og storhjernen) har forskellige behov og tilgang i forhold til undervisningen
 • Hjernebølger: hvordan man kan arbejde med hjernebølgernes forskellige frekvenser og hvordan det kan påvirker læringen.


Andre ideer og betragtninger

Her er samlet en hel række andre metoder, ideer og tanker, der kan anvendes i undervisningen:
 • Repetition og hukommelse: hvordan kan man repetere uden kedsomhed, og hvor mange gange
  skal der egentlig til før man husker det lærte?
 • HV-firkanten: Hvordan starter man undervisningen, så alle får deres vigtigste spørgsmål besvaret og derfor er parat…
 • Kropssprog
 • Fotolæsning: om metoden og hvordan den kan bruges i det daglige
 • Mind-maps: en notat- og planlægningsteknik, hvor begge hjernehalvdele er aktive
 • Accelerated learning: hvad er det?
 • Lær at lære: hvordan man kan hjælpr sine elever til at erkende deres læringsressourcer
 • Test eller ikke? Er det en god ide at teste eleverne – eller ikke? (her tænkes på tests i forhold til de nævnte teorier – ikke fagtests.
 • )
 • Om lærerrollen: bl.a. om hvordan man som undervisere kan passe på sig selv og hinanden