Så du "Plan B" på TV2 i maj 2007? En opmuntrende serie udsendelser, der viste, hvordan det lykkedes for en lærer (Per Havgaard) at tage en gruppe ordblinde/læsesvage elever ud af skolen i en periode, og undervise dem efter nogle metoder, der hjalp dem godt på vej i deres læring - og gav dem tro på egne ressourcer.

"Idebog for undervisere" beskriver disse metoder og teorier på en let og overskuelig måde - og supplerer med andre lignende metoder baseret på den ide, at enhver har sin unikke måde at lære på.

Plan B i den daglige undervisning.

De fleste undervisere har ikke de ideelle betingelser i deres daglige arbejde, som Per havde i Tv-udsendelserne. Men det er også muligt at indføre metoderne lidt ad gange - små skridt.

Forfatterens egne erfaringer bygger på små skridt - som har givet en oplevelse af større udbytte for eleverne - og større arbejdsglæde for underviseren.

Idebog for undervisere indeholder desuden ideer til undervisningsforløbet "Lær at Lære", som har til formål at hjælpe eleverne til selv at kunne tage ansvar - via indsigt i egne læringsressourcer og muligheder. En viden de vil kunne tage med sig i en hvilken som helst læringssammenhæng.