Indholdsfortegnelse: Idebog for undervisere.

 • Hvordan du kan læse denne bog – et forslag
 • Forord
 • Del 1: teorier, ideer, metoder
 • De mange intelligenser
 • Intelligenserne
 • Eftertanker
 • Andre intelligenser
 • NLP
 • De konkrete værktøjer i NLP
 • Kort over virkeligheden
 • Repræsentationer
 • At matche
 • Metaprogrammer
 • Suggestopædi
 • Grundlæggende begreber i suggestopædien
 • A. Suggestioner
 • B. Hjernens reservekapacitet
 • C. Barrierer
 • Lærerrollen i suggestopædien
 • Suggestopædiske redskaber til ”dagligt” brug
 • Perifere perceptioner
 • Musik
 • Eksempel på et suggestopædisk undervisningsforløb i fremmedsprog
 • Mangfoldighed
 • Hjernen
 • Den uudnyttede hjernekapacitet
 • Hjernen på kryds og tværs
 • På kryds: de to hjernehalvdele
 • På tværs: de tre hjerner
 • Hjernebølger
 • Læringsstile
 • Dunn og Dunns læringsstilsmodel
 • Psykologiske faktorer
 • Fysiologiske faktorer
 • Sociale faktorer
 • Følelsmæssige faktorer
 • Det omgivende miljø
 • Andre ideer og betragtninger
 • Repetition og hukommelse
 • HV- firkanten
 • Kropssprog
 • Fotolæsning
 • Mind-maps
 • Accelerated learning
 • Lær at lære
 • Test eller ikke?
 • Lærerrollen
 • Efterskrift
 • Del 2: Ide-katalog.
 • Indledning
 • Gruppeopgaver og individuelle opgaver
 • Spil
 • Rollespil
 • Lege
 • Puslespil
 • Billedlotteri
 • Farver
 • Rummet
 • Perifere perceptioner
 • Lokalet generelt/miljø
 • Musik, sang og dans
 • Arbejde på ”alfa-niveau”
 • Fotolæsning
 • Set – ups
 • Diverse
 • Repetition
 • Del 3: Workshops og Lær at lære.
 • Workshops for undervisere
 • Lær at lære
 • Oversigt over bilag på hjemmesiden
 • Litteraturliste
 • Stikordsregister