Idekataloget indeholder ca. 60 ideer til undervisningen, baseret på de metoder og teorier der er beskrevet i bogens første del, og på:
 • Eleverne lærer når de er aktive
 • Det er nødvendigt at arbejde med et emne flere gange før det ”sætter sig fast”
 • Repetition kan være alsidig – og spændende!
De fleste ideer er nogle, forfatteren selv har afprøvet.

Hvis man vil forny sin undervisning er der ikke andet at gøre end at prøve noget nyt – også selvom det ikke altid går godt……prøv igen…..

Ideerne er lige til at bruge, men kan også bruges til inspiration, så underviseren selv kan bygge videre på dem – eller lave noget helt andet.

Idekataloget indeholder bl.a.:
 • Ideer til gruppeopgaver og individuelle opgaver
 • Vælg selv en opgave
 • Spørgsmål til klassen
 • ”Hvad synes I selv”
 • Spil: rollespil, puslespil, spil eleverne selv laver om bestemte emner der skal læres, alle mulige slags spil
 • Pusledigt, billedlotterier
 • Brugen af farver
 • Perifere perceptioner: ideer til brug af rummet
 • Musik, sang og dans
 • Arbejde på ”alfa” niveau: med langsomme hjernebølger
 • Redskaber fra fotolæsning
 • Set – ups
 • Repetition: varieret, gerne sjov…