Undervisningsprogrammer og undervisningsmaterialer, som kan ændres og kopieres frit (Word-format).

Hent bilag til: Workshop | Lær at lære | Andre bilag | Tests | Eksempler

Programmer og materialer er beregnet til to ting:

Workshops for undervisere:  
 

Workshoppen er for grupper af undervisere – det kan være en hel undervisningsinstitution, eller et lærerteam, en faggruppe e.a.

Formål:
at deltagerne (undervisere) gennem et aktivt forløb får indblik i hvordan de selv kan bruge de forskellige redskaber og ideeer fra bogen i deres egen daglige undervisning.

Bilagene (og bogens del 3) indeholder et forslag til hvordan man kan gøre dette konkret, samt undervisningsmateriale – f.eks. gruppeopgaver, oversigter m.m.

Målet med workshoppen kan f.eks. være at grupper af lærere laver deres eget idekatalog indenfor deres fag/ arbejdsområde.

   
Lær at lære  
  Lær at lære er et undervisningsforløb, som læreren laver med sine elever.
Formål:
  • at fremme og udvikle elevernes forståelse for deres egne kompetencer og muligheder i en undervisningssituation.
  • at gøre læringsrummet åbent for mere utraditionelle og eksperimenterende metoder.
  • at lave et fælles sprog og en fælles ramme for læring

Bilagene og bogens del 3 indeholder et forslag til undervisningsprogram samt undervisningsmaterialer til dette. (Overheads, ideark, oversigter, test m.m.)