Folkeskolen: link: Folkeskolen 29. juni 2006

Lektørudtalelse for bibliotekerne:

Populærvidenskabelig fremstilling af en række forskellige læringsteorier som har det til fælles at de understøtter tilrettelæggelse og gennemførelse af stærkt individualiseret undervisning.

Det drejer sig bl.a. om :"De mange intelligenser", NLP (Neuro-linguistisk Programmering), suggestopædi og Dunns læringsstile.
I bogens første halvdel gøres der på meget personlig, og ind imellem med følelsesladet måde, rede for teorier og metoder.
Der veksles hele tiden mellem det overordnede teoretiske og det helt konkrete.
Bogens tekst suppleres med diagrammer, tegninger og citater.
Anvendelsen af teorierne virker nogle gange bastant, hvilket forfatteren selv er klar over og gør opmærksom på ved indskudte forbehold.
Bogens anden del består af et idé-katalog til konkrete undervisningsforløb og - indslag baseret på de behandlede teorier.
Endelig gives der forslag til workshops for lærere og læringskurser for elever, og der gives en gennemgang af indholdet på bogens hjemmeside: www.idebogforundervisere.dk.
Litteraturlisten rummer danske og engelsksprogede titler af såvel ældre som nyere dato.
Bogen afsluttes med stikordsregister, og den vil således kunne anvendes som opslagsbog, udover dens muligheder som debatskaber og idéudvikler blandt undervisere.
Hans-Christian Urth


Handelsskolen nr. 3 2007 skrev:

Idebog for undervisere indeholder en overskuelig introduktion til de nye ideer og metoder, der er på vej ind i undervisningen, og som kan understøtte de differentierede og anerkendende tendenser. Følgende emner præsenteres bl.a.:

De mange intelligenser, læringsstile, suggestopædi, NLP, hjernen, repetition, lær at lære, mind-maps og fotolæsning.

Bogen har sin egen hjemmeside www.idebogforundervisere.dk og her kan du læse meget mere om en inspirerende bog, der tager udgangspunkt i at vi alle lærer forskelligt og at vi underviser forskelligt.

Sæt fokus på, hvordan dine elever lærer og gør noget ved processen sammen med dine kolleger i teamet. God arbejdslyst.
ugj


Lærerbogklubben:

De nye undervisningsmetoder - SÅDAN!
Idebog for undervisere er en overskuelig introduktion og oversigt over de mange nye ideer der står og banker på ind til undervisningslokalerne rundt om i landet.

Alle har deres særlige måde at lære nyt på ligesom enhver lærer har sin helt personlige måde at undervise på, mener Arabella Neuhaus helt i tråd med tidens tanker om undervisningsdifferentiering, anerkendelse i børnehøjde, fleksibel skole, teorien om de mange intelligenser osv.

I bogens første del præsenterer Arabella Neuhaus de nye teorier og metoder. Derefter følger et spændende afsnit med et idekatalog, der viser hvordan teorierne kan bruges i praksis, mens bogens tredje del indeholder ideer og materialer til workshops for lærere, der har lyst til at indarbejde metoderne i deres undervisning, ligesom forfatteren kommer ind på, hvordan vi lærer eleverne at lære.